Konferencje

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji naukowej WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA..., która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Organizatorem sesji jest Katedra Historii Sztuki i Kultury przy Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • materiały i techniki artystyczne
 • ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła
 • organizacja pracy
 • urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym
 • charakterystyka konkretnych warsztatów
 • traktaty artystyczne a praktyka artystyczna
Opłata konferencyjna, płatna do 30 września 2019 roku, wynosi 350 zł. Zgromadzone środki pokryją zarówno bezpośrednie koszty organizacyjne jak też przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy pokryją we własnym zakresie.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia tematów oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 20 września 2019 roku.
Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów.
.................................
Katedra Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń
tel. (+48) 56 611-37-61
.................................
Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof.  UMK
dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
dr Emilia Ziółkowska
dr Przemysław Waszak
dr Katarzyna Krupska-Łyczak
..................................................................
.................................
Department of History of Art and Culture
Nicolaus Copernicus University in Torun
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń
phone (+48) 56 611 37 61
.................................
hereby invites you to participate in a scientific conference
.................................
ON THE TOPIC OF THE ARTIST’S WORKSHOP: PAINTER, SCULPTOR, ARCHITECT ...

Organizing committee:
Chair: Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ph.D.
Ryszard Mączyński, D.Litt., Associate Professor of NCU
Irena Dżurkowa-Kossowska, D.Litt., Associate Professor of NCU
Jacek Tylicki, D.Litt., Associate Professor of NCU
Emilia Ziółkowska, Ph.D.
Przemysław Waszak, Ph.D.
Katarzyna Krupska-Łyczak, Ph.D
.................................
Date: 21th and 22st November 2019
Venue: Toruń
.................................
The aim of the conference is to integrate the milieux of art historians, conservators, and artists, as well as researchers representing sciences, with a view to recreating the artist's technique and workshop, with particular emphasis on the following topics: artistic materials and techniques, evolution of the creative process and work implementation, organization of work, workshop equipment and accessories necessary in the creative process, the characteristics of individual workshops, artistic treatises, and artistic practice.

We would like to invite especially art and culture historians, conservators, and artists to take part in the conference.

Proposals for topics of papers, together with one-page abstracts should be submitted by e-mail to the address: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , by September 5, 2019.

The conference fee is PLN 350.00. The collected funds will cover both direct organizational costs and the preparation of post-conference proceedings. The participants will cover the costs of their own transport and accommodation.

Confirmations of acceptance of applications and further organizational information will be sent by 20 September 2019.

The texts, edited in accordance with the publishing guidelines, will be published subject to a positive opinion provided by the editors and reviewers.

Application Form

Poster

 


 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów na konferencję naukową WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA..., która odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Organizatorem sesji jest Katedra Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • materiały i techniki artystyczne
 • ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła
 • organizacja pracy
 • urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym
 • charakterystyka konkretnych warsztatów
 • traktaty artystyczne a praktyka artystyczna

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: historyków sztuki i kultury, konserwatorów zabytków i artystów.

Propozycje referatów (ok. 30 min.) wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – do dnia 31 lipca 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Zgromadzone środki pokryją zarówno bezpośrednie koszty organizacyjne, jak też przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy pokryją we własnym zakresie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 10 sierpnia 2017 roku. Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów.


Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
 • dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof. UMK
 • dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
 • dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 • dr Katarzyna Krupska
 • dr Emilia Ziółkowska
 • mgr Monika Stecyk


Materiały promocyjne:

 


 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję "Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów". Konferencja, organizowana przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury UMK, odbędzie się 22-23 czerwca 2017 roku.

Konferencji będzie towarzyszyć sesja posterowa prezentująca i upowszechniająca wyniki interdyscyplinarnych badań konserwatorskich prowadzonych w ramach grantu pt. "Warsztat Szymona Czechowicza (1689-1775). Materiały malarskie i technika w twórczości artysty", którym kieruje dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak. Projekt od 2014 roku jest realizowany w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK i finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS2/02585”, w ramach konkursu „OPUS 6” (w kwocie 275 544,00 zł).

 


 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na interdyscyplinarną konferencję naukową "(Nie)chciana tożsamość", współorganizowaną przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury WNH UMK oraz Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku w Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.

 


 

W imieniu Organizatorów I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki w Toruniu, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach konferencyjnych, które odbędą się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku w Muzeum Uniwersyteckim przy pl. Rapackiego 1.

 


 

W dn. 10-11 maja 2013 r. Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu organizuje konferencję naukową "Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2009", która odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 13.

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Irena Kossowska, prof. UMK
 • dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. UMK
 • dr Katarzyna Lewandowska
 • dr Sebastian Dudzik
 • mgr Michał Bolka
 • mgr Cezary Lisowski